televizní reklama, reportáž z akce, projekce, mapping objektů nebo film...

Chcete nabídnout divákům nebo klientům tu nejpoutavější formu sdělení? 

Videa od nás kombinují a maximálně využívají nejdůležitější formy sdělení - obrazovou i zvukovou. Natočíme Vám reklamu, reportáž z akce, hudební videoklip, medailon, instruktážní video, prezentaci, podklad k projekci nebo dokonce celý film... Zajistíme Vám kompletní vyhotovení, včetně pre- i postprodukce.